Xeletsupe 24 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Xeletsupe 24 EC

Xeletsupe 24 EC

  • Hoạt chất: Clethodim (min 91.2%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM ACP
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lạc