Xantocin 40WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Xantocin 40WP

Xantocin 40WP

  • Hoạt chất: Bronopol (min 99%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Khử trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Bạc lá, thối gốc do vi khuẩn/lúa