Xanthomix 20 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Xanthomix 20 WP

Xanthomix 20 WP

  • Hoạt chất: Bismerthiazol (Sai ku zuo) (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    bạc lá/ lúa