Xanilzol 500SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Xanilzol 500SC

Xanilzol 500SC

  • Hoạt chất: Fenoxanil 300g/l + Hexaconazole 200g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/lúa