Xacarb 300SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Xacarb 300SC

Xacarb 300SC

  • Hoạt chất: Imidacloprid 150g/l + Indoxacarb 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Vipes Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/lúa