Wusso 550EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Wusso 550EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Cypermethrin 50g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BMC
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/ lúa, rệp sáp/cà phê