Workplay 100SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Workplay 100SL

Workplay 100SL

  • Hoạt chất: Hexaconazole 40g/l + Metconazole 60g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt/lúa