Wonderful 600WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Wonderful 600WP

Wonderful 600WP

  • Hoạt chất: Myclobutanil 100g/kg + Thifluzamide 500g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Mốc sương/ khoai tây