Wofatac 350 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Wofatac 350 EC

Wofatac 350 EC

  • Hoạt chất: Lambda -cyhalothrin 15g/l + Profenofos 335g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu khoang/ lạc; sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu đục bẹ/ lúa