Wofara 300WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Wofara 300WG

Wofara 300WG

  • Hoạt chất: Imidacloprid 15g/kg + Thiamethoxam 285g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa