Wofamec 666EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Wofamec 666EC

Wofamec 666EC

  • Hoạt chất: Beta-cypermethrin 36g/l + Chlorpyrifos ethyl 425g/l + Quinalphos 205g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP QT Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu đục thân/ lúa