Wish 25SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Wish 25SC

  • Hoạt chất: Spinosad (min 96.4%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đồng Xanh
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu tơ, sâu xanh, rệp, bọ nhảy/ bắp cải; sâu xanh, rệp, bọ nhảy/ hành