Wisdom 12EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Wisdom 12EC

  • Hoạt chất: Clethodim (min 91.2%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lạc, đậu tương, cỏ/sắn