Winmy 75WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Winmy 75WP

  • Hoạt chất: Thiophanate-methyl 25% + Tricyclazole 50%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH – TM Thái Phong
  • Đối tượng phòng trừ:

    Vàng lá, đạo ôn, lem lép hạt/lúa