Willsuper 300EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Willsuper 300EC

Willsuper 300EC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 150g/l + Flusilazole 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt/lúa