Whip’S 6.9 EC, 7.5EW – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Whip’S 6.9 EC, 7.5EW

Whip’S 6.9 EC, 7.5EW

  • Hoạt chất: Fenoxaprop-P-Ethyl (min 88 %)
  • Tổ chức đăng ký: Bayer Vietnam Ltd (BVL)
  • Đối tượng phòng trừ:

    6.9EC: cỏ/ lúa gieo thẳng 7.5EW: cỏ/ lúa, lạc