Wenson 10WP, 50WP, 53WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Wenson 10WP, 50WP, 53WP

Wenson 10WP, 50WP, 53WP

  • Hoạt chất: Bensulfuron Methyl 9% (4%), (3%) + Mefenacet 1% (46%), (50%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Trường Thịnh
  • Đối tượng phòng trừ:

    10WP: cỏ/ lúa cấy 50WP:cỏ/ lúa cấy, lúa gieo thẳng 53WP: cỏ/ lúa gieo thẳng