Weedall 375 SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Weedall 375 SL

Weedall 375 SL

  • Hoạt chất: Glyphosate IPA salt 360g/l + Metsulfuron methyl 15g/l
  • Tổ chức đăng ký: Behn Meyer Agricare Vietnam Co., Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ cam