Wavotox 585EC, 600 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Wavotox 585EC, 600 EC

Wavotox 585EC, 600 EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 530g/l, (500 g/l) + Cypermethrin 55g/l (100 g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Việt Thắng
  • Đối tượng phòng trừ:

    585EC: sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu/lúa; sâu khoang/lạc, rệp sáp/ cà phê600EC: sâu cuốn lá, rầy nâu, sâu đục thân/ lúa; rệp sáp/ cà phê; sâu khoang/ lạc