Wavesuper 15SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Wavesuper 15SC

Wavesuper 15SC

  • Hoạt chất: Indoxacarb
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nam Bộ
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa, sâu xanh/thuốc lá