Wamrin 500SL, 800WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Wamrin 500SL, 800WP

Wamrin 500SL, 800WP

  • Hoạt chất: Atrazine (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Việt Thắng
  • Đối tượng phòng trừ:

    500SL: Cỏ/ngô, mía 800WP: Cỏ/ ngô