Waja 10EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Waja 10EC

  • Hoạt chất: Cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Hextar Chemicals Sdn, Bhd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    Bọ trĩ/ lúa