Waba 1.8 EC, 3.6EC, 5.55EC, 10 WP, 18WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Waba 1.8 EC, 3.6EC, 5.55EC, 10 WP, 18WP

Waba 1.8 EC, 3.6EC, 5.55EC, 10 WP, 18WP

  • Hoạt chất: Abamectin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH US.Chemical
  • Đối tượng phòng trừ:

    1.8EC, 3.6EC: sâu tơ/ bắp cải; sâu cuốn lá, nhện gié, rầy nâu, bọ trĩ, sâu phao đục bẹ/ lúa; sâu xanh/ cà chua; bọ trĩ/dưa hấu 5.55EC, 10WP, 18WP: rầy nâu, bọ trĩ, sâu phao, sâu phao đục bẹ, sâu cuốn lá, nhện gié/lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh/cà chua, đậu tương; bọ trĩ/ dưa hấu