Voliam targo® 063SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Voliam targo® 063SC

Voliam targo® 063SC

  • Hoạt chất: Abamectin 18 g/l + Chlorantraniliprole 45g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Syngenta Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá, nhện gié, sâu đục thân/lúa