Vkgoral 500WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Vkgoral 500WP

Vkgoral 500WP

  • Hoạt chất: Carbendazim 100 g/kg + Iprodione 400 g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV BVTV Omega
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa