VK.Superlau 25WP, 120WP, 250EC, 400SC, 750WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » VK.Superlau 25WP, 120WP, 250EC, 400SC, 750WG

VK.Superlau 25WP, 120WP, 250EC, 400SC, 750WG

  • Hoạt chất: Buprofezin 22.5% (20g/kg), (50g/l), (200g/l), (250g/kg) + Imidacloprid 2.5% (100g/kg), (200g/l), (200g/l), (500g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV BVTV Omega
  • Đối tượng phòng trừ:

    25WP, 250EC, 400SC, 750WG: Bọ trĩ, rầy nâu/ lúa120WP: Rầy nâu/ lúa