Vk.Suking 400EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Vk.Suking 400EC

Vk.Suking 400EC

  • Hoạt chất: Chlorfluazuron 150g/l + Fipronil 250g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV BVTV Omega
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa