Vk.Lasstop 425SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Vk.Lasstop 425SC

Vk.Lasstop 425SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 250g/l + Difenoconazole 175g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV BVTV Omega
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa