Vk. Dan 40GR, 290WP, 410WP, 850WP, 950WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Vk. Dan 40GR, 290WP, 410WP, 850WP, 950WP

Vk. Dan 40GR, 290WP, 410WP, 850WP, 950WP

  • Hoạt chất: Imidacloprid 4g/kg (190g/kg), (17g/kg), (25g/kg), (20g/kg) + Thiosultap-sodium (Nereistoxin) 36/kg (100g/kg), (393g/kg), (825 g/kg), (930g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV BVTV Omega
  • Đối tượng phòng trừ:

    40GR, 850WP: Sâu đục thân/ lúa 290WP: Rầy nâu/ lúa 410WP: Sâu cuốn lá/ lúa 950WP: Bọ trĩ, sâu cuốn lá/ lúa; sâu đục thân/ ngô