Vizubon D – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Vizubon D

  • Hoạt chất: Methyl eugenol 75 % + Dibrom 25 %
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    ruồi đục quả/ bưởi