Vitin New 250EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Vitin New 250EC

Vitin New 250EC

  • Hoạt chất: Propiconazole (min 90%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa