Vithoxam 350SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Vithoxam 350SC

Vithoxam 350SC

  • Hoạt chất: Thiamethoxam (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc sát trùng
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa; xử lý hạt giống trừ bọ trĩ/lúa