ViTĐQ 40 – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
  • Hoạt chất: β-Naphthoxy Acetic Acid
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng, tăng đậu quả/ cà chua, nhãn, kích thích tăng đậu quả/ điều