Vịt Đỏ 12BR, 450WP, 705WP, 153GR, 256EW – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ ốc » Vịt Đỏ 12BR, 450WP, 705WP, 153GR, 256EW

Vịt Đỏ 12BR, 450WP, 705WP, 153GR, 256EW

  • Hoạt chất: Metaldehyde 6g/kg (50g/kg), (1g/kg), (152g/kg), (1g/l) + Niclosamide 6g/kg (400g/kg), (704g/kg), (1g/kg), (255g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ
  • Đối tượng phòng trừ:

    ốc bươu vàng/ lúa