Visher 10EW, 25EC, 25EW, 50EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Visher 10EW, 25EC, 25EW, 50EC

Visher 10EW, 25EC, 25EW, 50EC

  • Hoạt chất: Cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    10EW: sâu cuốn lá, sâu phao/lúa, sâu xanh/cà chua, thuốc lá 25 EW: sâu xanh/ thuốc lá; sâu phao/ lúa25EC: Sâu cuốn lá, sâu keo/ lúa50EC: sâu cuốn lá/ lúa, sâu khoang/ lạc