Visen 20SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Visen 20SC

  • Hoạt chất: Saisentong (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    bạc lá, vàng lá, lem lép hạt/lúa