Visa 5 GR – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Visa 5 GR

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 3% + Fenobucarb 2%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu đục thân, rầy nâu, sâu đục bẹ/ lúa