Viroval 50WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Viroval 50WP

  • Hoạt chất: Iprodione (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa