Viricet 300 SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Viricet 300 SC

Viricet 300 SC

  • Hoạt chất: Pyrazosulfuron Ethyl 50g/l + Quinclorac 250g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng