Viphensa 50 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Viphensa 50 EC

Viphensa 50 EC

  • Hoạt chất: Fenobucarb 20 % + Phenthoate 30 %
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu đục thân, sâu đục bẹ/ lúa