Vinup 40 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Vinup 40 EC

  • Hoạt chất: Abamectin 37 g/l + Azadirachtin 3 g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH US.Chemical
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá, rầy nâu, bọ trĩ, sâu phao đục bẹ/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh da láng /súp lơ; sâu xanh/cà chua; bọ cánh tơ, rầy xanh/ chè; rệp đào/ thuốc lá; nhện đỏ/ cam; sâu xanh da láng/đậu tương