Vimite 10 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Vimite 10 EC

Vimite 10 EC

  • Hoạt chất: Fenpropathrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    nhện đỏ/ hoa hồng; bọ trĩ, rệp sáp, nhện đỏ/ cà phê