Vilusa 5.5SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Vilusa 5.5SC

  • Hoạt chất: Carbendazim 0.7% + Hexaconazole 4.8%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt, khô vằn/ lúa; rỉ sắt/ đậu tương, cà phê, lạc; phấn trắng/ hoa cúc; nấm hồng/ cà phê