Vilaxyl 35WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Vilaxyl 35WP

  • Hoạt chất: Metalaxyl (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    mốc sương/ khoai tây, chết nhanh/ hồ tiêu, héo rũ trắng gốc/lạc