Vilapon 80 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Vilapon 80 WP

Vilapon 80 WP

  • Hoạt chất: Dalapon (min 85%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ mía, cây có múi