Vifusi 40EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Vifusi 40EC

  • Hoạt chất: Isoprothiolane (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa