Vifuki 40 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Vifuki 40 EC

  • Hoạt chất: Iprobenfos 20 % + Isoprothiolane 20%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa