Vifenva 20 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Vifenva 20 EC

Vifenva 20 EC

  • Hoạt chất: Fenvalerate (min 92 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu xanh/ thuốc lá, bọ xít/ đậu lấy hạt, sâu keo/lúa