Vidiu 80 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Vidiu 80 WP

  • Hoạt chất: Diuron (min 97 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ mía, chè