Vidithoate 40 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Vidithoate 40 EC

Vidithoate 40 EC

  • Hoạt chất: Dimethoate (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    rệp sáp/ cà phê